E-BILET

Bilet upoważnia do jednokrotnego i bezpłatnego wstępu na targi.

Impreza: Targi Budowa Domu

Data: 12-13 marca 2022, Łódź
2-3 kwietnia 2022, Kraków
14-15 maja 2022, Bydgoszcz, Hala Łuczniczka
21-22 maja 2022, Warszawa
11-12 czerwca 2022, Wrocław, Stadion Wrocław
17-18 września 2022, MCK, Katowice
24-25 września 2022, Łódź, Atlas Arena
15-16 października 2022, Warszawa, Arena Ursynów

Miejsce: Atlas Arena, al. Bandurskiego 7, Łódź
Tauron Arena, Stanisława Lema 7, Kraków
Hala Łuczniczka, Toruńska 59, Bydgoszcz
Arena Ursynów, ul. Pileckiego 122, Warszawa
Stadion Wrocław, Aleja Śląska 1, Wrocław
MCK, Plan Sławika i Antalla 1, Katowice
Atlas Arena, al. Bandurskiego 7, Łódź
Arena Ursynów, ul. Pileckiego 122, Warszawa

Uwaga! Wystarczy pokazać E-bilet na urządzeniu mobilnym. Masz pytania? Napisz do nas:
biuro@expoproperty.pl

OŚWIADCZENIE EPIDEMIOLOGICZNE

W związku z zagrożeniem wynikającym z niekontrolowanego rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 oświadczam, że nie jestem hospitalizowany/-a, objęty/-a kwarantanną ani nadzorem epidemiologicznym w związku ze stwierdzeniem, bądź podejrzeniem zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.

Ponadto oświadczam, że według mojej wiedzy w ostatnich dwóch tygodniach od dzisiejszej daty: nie miałem/-am bezpośredniego kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem SARS-CoV-2, nie miałem/-am bezpośredniego kontaktu z osobami potencjalnie zakażonymi koronawirusem SARS-CoV-2, objętymi kwarantanna domową,

  • nie miałem/-am bezpośredniego kontaktu z osobami hospitalizowanymi w związku ze stwierdzeniem, bądź podejrzeniem zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2,
  • nie miałem/-am bezpośredniego kontaktu z osobami objętymi nadzorem epidemiologicznym w związku ze stwierdzeniem, bądź podejrzeniem zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2,
  • nie przebywałem/-am poza granicami kraju oraz nie miałem/-am bezpośredniego kontaktu z osobami, które w ciągu ostatnich dwóch tygodni od dzisiejszej daty, wróciły z zagranicy,
  • nie miałem/-am bezpośredniego kontaktu z pracownikami opieki zdrowotnej w placówce zajmującej się pacjentami zakażonymi koronawirusem SARS-CoV-2 oraz nie odwiedzałem/-am takiej placówki.

Data i miejsce
Numer telefonu do kontaktu
Godzina wejścia

Oświadczam, że zapoznałem/-am się z Ogólną informacją o przetwarzaniu danych osobowych w związku z rejestracją gości i pomiarem temperatury w celu przeciwdziałania COVID-19.

Dodatkowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych:

Expo Property BIS S.C., z siedzibą w Warszawie (04-401), przy ul. Chruściela 42A, informuje, że dane osobowe wynikające z niniejszego oświadczenia są przetwarzane w celu wykrycia potencjalnych zagrożeń dla zdrowia pracowników oraz gości w związku z szerzącą się pandemią koronawirusa i przeciwdziałaniu szerzenia się pandemii. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art.9 ust.2 lit.i) RODO, czyli jest niezbędne ze względów związanym z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi. Dane zawarte w niniejszym oświadczeniu będą przetwarzane przez 14 dni od jego złożenia.

....................................................... podpis w imieniu własnym lub osoby niepełnoletniej