Już za:

Targowy Kredyt Hipoteczny

Na tar­gi wybrane banki i pośred­nicy kre­dy­towi przy­go­to­wują ofertę tanich kre­dy­tów hipo­tecz­nych w pro­mo­cyj­nych opro­cen­to­wa­niach bez zbęd­nych marż i pro­wi­zji od kupującego.